Kommande arrangemang
Kallelse till årsmöte

BIG VAXHOLM – Kallelse till årsmöte

När onsdagen den 27 mars 2019 kl. 19.00

Var Kanonen, Lägerbacken, Hamngatan 50

Ärenden

Klockan 18.00 serveras en enkel förtäring, som föreningen bjuder på.

Anmäl deltagande till förtäringen till big.vaxholm@gmail.com senast 17 mars.

OBS!

Sista datum för inlämnande av motioner är 20 februari. Motioner ska skickas till föreningens email-adress: big.vaxholm@gmail.com

Styrelsen