Kommande arrangemang
Kallelse till årsmöte

BIG VAXHOLM – Kallelse till årsmöte

När onsdagen den 27 mars 2019 kl. 19.00

Var Kanonen, Lägerbacken, Hamngatan 50

Ärenden

Klockan 18.00 serveras en enkel förtäring, som föreningen bjuder på.

Anmäl deltagande till förtäringen till big.vaxholm@gmail.com senast 17 mars.

OBS!

Sista datum för inlämnande av motioner är 20 februari. Motioner ska skickas till föreningens email-adress: big.vaxholm@gmail.com

Styrelsen

 

 

Inbjudan till medlemsmöte

När: Tisdagen den 8 maj 19.00

Var: Kanonen, Lägerbacken, Hamngatan 50

Vi serverar soppa till självkostnadspris.

Efter måltiden blir det information angående förhandlingarna med Kyrkan och rapport från senaste styrelsemötet.

Ett möte med Kyrkan är inplanerat till den 26 april. Vid det mötet kommer även Sveafastigheter att närvara.

Anmälan till måltiden görs till Anna Neovius via SMS 073-718 52 56,
Anmälan senast 6 maj.

Varmt välkomna!
Styrelsen