Välkommen!

Bo i eget – laga mat och äta tillsammans?

Gå med i föreningen Bo i Gemenskap,
BiG Vaxholm

 Vi vill få till stånd ett kollektivhus i Vaxholm.

För att vara med ska du ha intresse av och/eller vilja stödja arbetet med att få ett sådant boende till stånd.

 Vi som ska bo där är över 45 år utan hemmavarande barn. Barn och barnbarn ska naturligtvis vara välkomna på både många och långa besök.

 Vi tror bestämt att det ska vara hyresrätt. Att flytta dit ska vara för viljan till gemenskap i boendet.

Hur många lägenheter behövs? Mellan 20 och 45 lägenheter är vanligt. Då ansvarar man för maten bara var 6:e vecka.

Intresserad? Kontakta big.vaxholm@gmail.com
eller anmäl dig på sidan Ny Medlem.

Länkar om kollektivhus och kollektivt boende:
Föreningen Framtiden
Kollektivhus NU