Aktuellt

 

2020-11-17 Flyttad workshop
Workshoppen den 17 november är flyttad till den 23 november,
samma tid.
 
2020-11-04 Hej alla BiG medlemmar
Nu är kalendariet aktualiserat.

Särskild kallelse kommer till samtliga möten. Vad gäller medlemsmöte och workshop kommer en länk för inloggning samma dag.

Styrelsen

Hej BiG:s medlemmar

Ni inbjuds till ett medlemsmöte i form av Zoom 30 september klockan 19.00. Ni kommer att få ett mail där ni får en länk som ni kan gå in på och vara med på mötet. Den kommer att vara öppen från och med 18.40. Om ni är tveksamma hur det fungerar är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen.
Mötet kommer främst att handla om information om det pågående arbetet med detaljplanen för Prästgårdstomten.

Vi bifogar även en skrivelse med information, se nedan.

Vänligen!
Styrelsen

Hej alla BiG medlemmar

Nu har detaljplanearbetet startat på allvar.
Vi har haft ett första avstämningsmöte med Sveafastigheter Bostad. Vi är styrelsen förstärkt med Gunilla Lauthers. Vi har fått ett förslag till byggnad presenterad för oss. Detta förslag behöver förbättras. Dialogen fortsätter. Det kommer att bli tre workshops i höst, 12 oktober, 17 november och 15 december klockan 13-15 vid alla tillfällen. Samtliga medlemmar kommer att få en inbjudan till dessa möten, som kommer att hållas digitalt över nätet, via Team.

Tidigare har vi föreslagit att vi ska arbeta i arbetsgrupper för att kunna påverka vårt framtida boende. Dessa arbetsgrupper ska integreras i höstens arbete. Varje arbetsgrupp ska utarbeta en arbetsplan som ska godkännas av styrelsen och redovisas för medlemmarna.
Arbetsgrupperna är följande med av styrelsen föreslagna ledare.
1. Prästgården (Rumsfördelning, planering av inre ytor, ej inredning)
Ansvarig: Gunilla Lauthers, gunilla.lauthers@telia.com
2. Nya huset (Utformning av byggnaden och planläggning av lägenheterna)
Ansvarig: Bosse Lidén, bosse.liden@hotmail.com
3. Ekonomigrupp (Föreningens framtida formering, underlag för ev. beslut om trygghetsboende, bilpool mm)
Ansvarig: Leif Ljungberg, leif.ljungberg@telia.com
4. PR-grupp (Hjälpa styrelsen att skapa förutsättningar för att detaljplanen godkännes och undvika överklagan)
Ansvarig: Eva Westberg, eva.westberg30@gmail.com
5. Infogrupp (Info till medlemmar m.fl. samt hemsida)
Ansvarig: Hillevi Atterberghillevi.atterberg@telia.com
6. Förhandlingsgruppen (Länken mellan arbetsgrupperna och styrelsen å ena sidan och Sveafastigheter Bostad å andra sidan)
Ansvarig: Ingrid Ekstedt, ingrid.ekstedt@telia.com
Deltagare: Bosse Lidén, Eva Westberg, Gunilla Lauthers

Vi har försökt att tolka de svar som vi har fått på kompetensförfrågan. Dessa önskemål om vilka arbetsgrupper ni vill vara med i redovisas här. Övriga medlemmar har givetvis möjlighet att anmäla sig i de olika arbetsgrupperna. Det är bara att anmäla sig till ansvarig i respektive grupp. Vill du vara med i en arbetsgrupp måste du ta kontakt med ansvarig i respektive grupp:

1. Prästgården
Intresserade: Göran Carlsson, Eva Westberg, Lisa Liljeberg, Lena Hämäläinen, Agneta Liljedahl, Anna Neovius, Inger Tungström, Margareta Pettersson

2. Nya huset
Intresserade: Sune Tungström, Christina H:son Palm, Ralf Sass, Ann Sjölander, Lena Hämäläinen, Ann-Charlotte Redman, Gunilla Lauthers, Madeleine Mc Keown, Göran Carlsson, Gun Edgren, Kerstin Ragab

3. Ekonomigrupp
Intresserade: Madeleine Mc Keown, Irja Vestin, Janne Ekstedt

4. PR-grupp
Intresserade: Sune Tungström, Carola Lidén, Madeleine Mc Keown, Christina H:son Palm, Agneta Stalder, Gun Edgren, Lisa Liljeberg

5. Infogrupp
Intresserade: Ralf Sass, Irja Vestin

Samtliga medlemmar kommer att inbjudas till ovan nämnda workshops som äger rum digitalt. Sveafastigheter Bostad ansvarar för tekniken. Deltagare från Sveafastigheter Bostad är projektledare Caroline Hansols, projektchef Görel Hällqvist och arkitekt John Kirsh samt förhoppningsvis VD Svante Jernberg.

Vid dessa möten kommer Sveafastigheter Bostad att presentera utformning av projektet och framtagandet av ritningar. På grund av rådande förhållanden blir det svårt med dialog, eventuellt kan frågor från oss ställas.
Efter dessa möten ska de olika arbetsgrupperna träffas för att diskutera vad som framkommit vid workshopen. Alla medlemmar har möjlighet att till ledaren för gruppen framföra synpunkter efter workshops.
Arbetsgruppens resultat ska delges förhandlingsgrupp/styrelse. Därefter ska arbetsgruppernas synpunkter delges Sveafastigheter Bostad på avstämningsmöte av förhandlingsgruppen.

Avstämningsmöte 11 sept. kl. 09.00-10.30, 28 sept. kl. 13-15, 12 okt i anslutning till workshop, 26 okt kl. 13-15, 17 nov i anslutning till workshop, 27 nov kl. 13-15 samt 15 dec i anslutning till workshop.

Om någon tycker att detta låter krångligt så är det rätt tänkt. Vi i styrelsen har försökt att hitta en modell och kommit fram till denna. Vi vill försöka att arbeta i vart fall initialt på detta sätt, men är öppna för förändring om detta visar sig påkallat.

Enkät angående lägenhetsönskemål
Vi kommer att göra en förfrågan till alla medlemmar om vilken storlek på lägenhet som önskas. Vi har gjort en sådan tidigare, men anser att vi behöver göra en ny, särskilt som vi fått nya medlemmar. Vi återkommer när vi fått typlägenheter av Sveafastigheter Bostad.

Styrelsen

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Rulla till toppen